Infographic: 10 tội không còn án chung thân từ ngày 1.1.2018

.

Bộ luật Hình sự 2015 có 10 tội được bỏ hình phạt tù chung thân so với Bộ luật Hình sự 1999. Mức án cao nhất cho các tội này giảm xuống 20 năm tù.

10 tội không còn án chung thân từ ngày 1.1.2018

Theo zing

Nguồn: www.baoventd.com