9 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế Maritime Bank tăng 207%

(ĐTCK) Tính đến ngày 30/9/2017, tổng lợi nhuận trước thuế của Maritime Bank đạt 589 tỷ đồng, tăng 207% so với cùng kỳ năm 2016, riêng quý III đóng góp hơn 59 tỷ đồng. 

Tỷ lệ tăng này đến từ sự đóng góp của nhiều yếu tố, trong đó tổng doanh thu đạt 8.631 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 1.034 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm, tính toàn quý III chỉ hơn 89 tỷ đồng, giảm gần 68% so với cùng kỳ năm trước (hơn 278 tỷ đồng).

Tính đến hết tháng 9, số lượng khách hàng cá nhân của Maritime Bank tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước, số lượng thẻ phát hành mới tăng gần 60%, đặc biệt tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ tăng hơn 650%.

Hồng Dung
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn