Tìm chủ sở hữu xe ô tô

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì đang giải quyết vụ việc có liên quan đến chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu Kia BKS: 29C - 260.41; SM: J2426802; SK: RNHKCA2526C004750.

Quá trình xác minh về nguồn gốc của xe thấy chiếc xe trên được chuyển nhượng qua nhiều chủ, các chủ xe không quen biết nhau nên đến nay chưa xác định được chủ sở hữu hiện tại của xe.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì đề nghị ai là củ sở hữu chiếc xe trên đến CAH Thanh Trì giải quyết.

Nguồn: anninhthudo.vn