Đăng ký cấp thẻ căn cước: Công dân không phải làm thủ tục, nộp lệ phí

Nguồn: tieudungplus.vn