Giá vàng ngày 15/11: Nhích nhẹ không đáng kể

Nguồn: tieudungplus.vn