Ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên

Nguồn: viettimes.vn