Ứng dụng đọc tập tin có đuôi PRC trên Android

PRC là một chuẩn định dạng tài liệu sách điện tử dành cho các thiết bị di động, để mở và xem những tệp tài liệu này bạn có thể dùng ứng dụng:

- Moon+ Reader

- FB Reader

Sau khi tải về từ CH Play và cài đặt một trong hai ứng dụng trên bạn hãy truy xuất đến địa chỉ lưu tập tin PRC và trải nghiệm nhé.

Phòng mạch M!
Nguồn: echip.com.vn