FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 13/11/2017

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 13/11/2017 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn