LGL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập CTCP Quản lý và Khai thác bất động sản Rivera

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập CTCP Quản lý và Khai thác bất động sản Rivera như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn