DAG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chốt danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chốt danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn