DTA: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 80 căn hộ lô D2 chung cư Mỹ Đức

Công ty Cổ phần Đệ Tam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 80 căn hộ lô D2 chung cư Mỹ Đức như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn