STB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn