ADS: Thông báo kết quả giao dịch mua cổ phiếu phát hành thêm của Người nội bộ và Người có liên quan

Công ty Cổ phần Damsan thông báo kết quả giao dịch mua cổ phiếu phát hành thêm của Người nội bộ và Người có liên quan như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn