HSG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ cân bằng đầu tư Bản Việt

Quỹ cân bằng đầu tư Bản Việt báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn